Blog

Krzem Agency – Cyfrowa Transformacja Twojej Marki

Zaprzyjaźniłaś się już z metodyką „Digital First”?

Świat cyfrowy pochłania nas bez reszty (poniżej prezentuję raport dotyczący tego obszaru), dlatego planowanie strategii marketingowej należy rozpocząć od zrozumienia metodyki digital first, którą prezentuję w poniższym artykule.

Ważne: metodyka digital first nie skupia się na eliminowaniu tradycyjnych obszarów komunikacji, ale ich znaczącym dopełnieniu.

Według Digital 2021 Global Overview Report w 3 kwartale 2020 roku poświęcaliśmy średnio prawie 7 godzin na konsumowanie internetu w Polsce i prawie 2 godz. na Social Media dziennie. Telewizja nadal wyprzedza SoMe – i to ponad dwukrotnie. 

 

 

Warto wiedzieć: ponad 90 proc. aktywności e-commerce w grupie wiekowej 19-24 odbywa się za pośrednictwem telefonu.

(TIP) Sprawdź raport o ruchu z urządzeń mobilnych na swojej stronie w narzędziu, jakim jest Google Analytics! Co to oznacza dla MŚP?

Aby małe i średnie przedsiębiorstwa mogły wygrywać rynki powinny skupić się na budowanie swojej marketingowej obecności pierwotnie w świecie cyfrowym. Jej tworzeniu służy zaprezentowana w poniższym artykule metodyka, którą mam przyjemność rozwinąć posiłkując się wybranymi konkluzjami z artykułu “Born To Be Digital: Creating A Digital-First Strategy”.

W firmie CAL prawdziwe drzwi od początku mojej obecności buduję marketing w przewadze cyfrowej. Dzieje się to na wielu polach: w wyszukiwarce, w social mediach, poprzez media własne, e-PR czy w oparciu o podcast. Sam blog na przestrzeni 4 lat zwiększył wolumen ruchu 40-krotnie.

 

 • Transparentność

 

Twoje dane, gdy komunikujesz się cyfrowo (Signal, WhatsApp, Slack, e-mail), w każdej chwili mogą znaleźć się w sieci, dlatego warto pamiętać o zachowaniu transparentności organizacji i odpowiedniej etyki działania pracowników firmy.

 

 • Personalizacja

 

Każdy Klient powinien czuć się zaopiekowany komunikacją, która odnosi się personalnie do jego potrzeb i systemu wartości. Powinna to być interakcja człowiek – człowiek, a nie marka – Klient.

 

Jakie znaczenie dla biznesu ma metodyka DIGITAL FIRST w marketingu?

 

 • Lepszy dostęp klientów (a zatem i pracowników) do informacji, które tworzy Twoja organizacja,
 • bardziej przyjazne doświadczenie Klienta w kontakcie z marką,
 • szansa na pozyskanie szerszego grona odbiorców,
 • bardziej efektywna ekspansja na nowe rynki,
 • zachowanie konkurencyjności rynkowej.

 

 

Jakie są etapy projektowania strategii digital first? Sprawdź!

 

Moja ośmioletnia praktyka po stronie Agencji i Klienta wskazuje na to, że projektując w metodyce prymarnie cyfrowej (zwanej również Digital by Default) należy skupić się na następujących obszarach:

 

 1. Zbudowaniu opowieści wokół Twojej marki – możesz w tym celu zastosować Model Story Brand Donalda Millera (przeczytaj streszczenie).
 2. Ustaleniu wartości Twojej marki (Message House) i Unique Selling Proposition (USP) / Emotional Selling Proposition (ESP)
 3. Analizie sytuacji wyjściowej biznesu w oparciu o dostępne dane (głównie digital) i analizę otoczenia Twojego biznesu.
 4. Zdefiniowanie SMART-nych celów, czyli takich w koncepcji SMART. Mogą to być np. wzrost wskaźnika konwersji, ROAS (zwrot z konkretnej kampanii reklamowej), poprawienie wskaźnika migracji klientów (Churn) – i wiele, wiele innych. Nie powinno ich być zbyt dużo, ponieważ natłok informacji to szum zaburzający obraz (big picture). Ciekawe jest podejście amerykańskie, gdzie celem per se może być pozyskiwanie dużej ilości danych – wszak jak wiemy – da się je kapitalizować.
 5. Stworzenie person – średnio kocham to narzędzie, ponieważ często persony prezentują masę peryferyjnych i/lub zbędnych informacji. Bezwzględnie persony powinny opierać się o dane historyczne (jeżeli masz takie) z Google Analytics czy Facebook Audience Insight oraz badań i raportów. Kluczowe jest, aby Twój Zespół widział ludzi w ramach ruchu, który generujesz na swoją stronę, sklep czy landing page.
 6. Customer Journey Map – czyli mapa zawierająca punkty styku klienta z Twoją marką. Warto wypisać poszczególne media (jak również punkty offline, np. POS – point of sells) i wskazać odpowiednie wartości, to pokazuje potencjał kanałów.
 7. Strategia Contentowa – spotkałem się ze sformułowaniem, że współczesna firma powinna być przedsiębiorstwem medialnym. Blog jawi się tu jako niezbędne minimum. Powoli – szczególnie w Polsce – popularyzuje się podcast. Całość komunikacji małej fabryki contentu warto opisać w tzw. kalendarzu contentowym, gdzie z miejsca można uwzględnić też social media.
 8. Implementacja realizowanych działań (taktyki) przez osobę/-y odpowiedzialne za marketing. Co oznacza tworzenie standaryzowanych treści adekwatnych do wartości i pozycjonowania marki oraz budowanie zasięgu w grupach docelowych. Ja stosuję metodykę działania First In, First Out (FIFO) w zakresie zarządzania zadaniami, które nie mają określonej cezury czasowej.
 9. Pomiar i kontrola aktywności z wykorzystaniem co najmniej Google Analytics i zdefiniowanych metryk przy wsparciu narzędzi, z których korzystasz w celu komunikowania przewag Twojej marki.
 10. Iteracyjność – strategia (rozumiana jako żywy dokument) powinna być aktualizowana co najmniej raz na kwartał, a metryki celów nawet co tydzień – w zależności od specyfiki biznesu.

 

W realizacji działań cyfrowych pomóc mogą: metoda programowania zwinnego Agile (projektowanie przyrostowe – szczególnie moim zdaniem przydatne przy tworzeniu tzw. stron lądowania), łączenie narzędzi – a być może kiedyś i danych analitycznych – przez API. Ponoć w B2B dobrze sprawdza się narzędzie jakim jest Zapier (nie używałem, ale słyszałem sporo dobrego).

Zastosowanie metodyki digital first w Twoim biznesie pozwoli Ci dynamiczniej zdobywać rynek i wygrywać uwagę Klientów dzięki przewadze technologicznej. Zacznij projektowanie strategii od świata cyfrowego oraz kanałów, narzędzi, i metryk digital opisujących tę rzeczywistość. 

Jeżeli potrzebujesz więcej wiedzy dotyczącej wygrywania rynków dzięki działaniom digital by default – mam dla Ciebie skrót mojego wystąpienia wygłoszonego na potrzeby Forum Biznesowego Pogranicza organizowanego rokrocznie w Parku Naukowo-Technologicznym Polska Wschód w Suwałkach. Sprawdź!

 

 


W przypadku pytań służę pomocą – pisz na: biuro@krzem.agency lub w komentarzu.

Leave a Comment